ZPĚT


Deset zenových bran mistra Seung Sahna

(výňatek z knihy Pouze nevím)


První brána:   Pes Džó Šua


Mnich se jednou zeptal mistra Džó Šua: "Má pes buddhovskou podstatu?"
Džó Šu odpověděl: "Mu!" (Ne!)

1.     Buddha řekl, že každá bytost má budhovskou podstatu. Džó Šu řekl, že pes nemá. Kdo má pravdu?
2.     Džó Šu řekl: "Mu!" Co to znamená?
3.     Ptám se tě: "Má pes buddhovskou podstatu?"

Druhá brána:   Džó Šu umývá misky


Mnich se jednou zeptal Džó Šua: "Právě jsem vstoupil do kláštera, prosím, mistře, pouč mě."
Džó Šu se zeptal: "Už jsi snídal?"
"Ano" odpověděl mnich.
"Tak si běž umýt misky" ukončil rozhovor mistr.
Mnich byl náhle osvícen.

1.     Čeho mnich dosáhl?

Třetí brána:   Song An volá Mistra


Mistr Seong Am Eon na sebe každý den volal: "Mistře!"
A taky si odpovídal: "Ano?"
"Buď stále bdělý!"
"Ano"
"Nikdy se nenech zmást, ve dne ani v noci!"
"Ano, ano."

1.     Song Am Eon na sebe volal a sám si odpovídal, používal tedy dvou myslí. Která je ta pravá mistrovská?


Čtvrtá brána:   Bódhidharma nemá vousy


Mistr Hok Am řekl: "Proč nemá Bódhidharma vousy?"

(Bódhidharma, první patriarcha zenu, je tradičně zobrazován s plnovousem)

1.     Jaká je původní, vlastní tvář Bódhidharmy?
2.     Ptám se tě i já: "Proč nemá Bódhidharma vousy?"

Pátá brána:   Na stromě


Mistr Hjang Eom řekl: "Je to jako muž, který se zuby drží větve vysokého stromu nad propastí, má svázané ruce i nohy. Dole stojí muž a ptá se: Proč přišel Bódhidharma do Číny? Když neodpoví, nesplní povinnost a bude zabit. Když odpoví, spadne a zabije se.

1.     Kdybys na tom stromě visel ty, jak by sis zachránil život?

Šestá brána:   Odklepávání popela na Buddhu


Někdo přijde do zenového centra, kouří cigaretu, vyfukuje kouř a popel odklepává na sochu Buddhy na oltáři.

1.     Ty stojíš vedle. Jak ho poučíš?

Sedmá brána:   Tři brány Ko Bonga


1.     Slunce na obloze svítí všude, proč ho zakrývá mrak?
2.     Každý má svůj stín, který ho stále provází. Jak na něj nevkročíš?
3.     Celý vesmír hoří. Díky jakému druhu Samádhi se můžeš zachránit před spálením?

Osmá brána:   Duk San si nese misky


Jednoho dne vešel mistr Duk Sahn do sálu dharmy se svými miskami. Správce Seol Bong ho viděl a řekl: "Mistře, ještě nezazněl zvon, ještě nikdo neudeřil do bubnu. Kam jdete s těmi miskami?

Duk Sahn se otočil a beze slova se vrátil do pokoje mistra. Seol Bong o tom pověděl hlavnímu mnichovi Am Duovi a ten řekl: "Velký Mistr Duk Sahn nerozumí poslednímu slovu."

Když o tom slyšel Duk Sahn, rozhněval se a poslal si pro hlavního mnicha Am Dua: "Ty se mnou nesouhlasíš?" Am Du mu něco pošeptal do ucha a mistr byl spokojený.

Druhý den pronesl mistr řeč, která byla docela jiná než předešlé. Am Du předstoupil před mnichy, chechtal se, zatleskal a řekl: "Jaká radost! Starý mistr konečně pochopil poslední slovo! Teď už ho nikdo nedostane!"

1.     Jaké bylo to poslední slovo?
2.     Co pošeptal Am Du mistrovi do ucha?
3.     Čím se mistrova řeč lišila od předchozích?

Devátá brána:   Nam Čeon zabíjí kočku


Jednou se mniši západní z východní části kláštera hádali o kočku. Mistr Nam Čeon kočku chytil a křikl: "Řekněte jediné slovo a kočku ušetřím. Když to nesvedete, zabiju ji." Nikdo se na odpověď nezmohl a tak mistr kočku zabil. Večer, když se vrátil jeho žák Džó Šu a Nam Čeon mu o tom vyprávěl. Džó Šu si položil na hlavu sandál a beze slova odešel. Nam Čeon řekl: "Kdybys tam býval byl, mohl jsem tu kočku zachránit."

1.     Nam Čeon řekl: "Řekněte jediné slovo!" Jak bys odpověděl?
2.     Džó Šu si položil sandál na hlavu. Co to mělo znamenat?

Desátá brána:   Myš žere kočičí žrádlo, ale kočičí miska je rozbitá.

1. Co to znamená?

ZPĚT